راه‌های ارتباط با ما

مدیر اجرایی نمایشگاه آقای حسین علوی با شماره ۰۹۱۷۳۱۴۶۷۲۸ و ایمیل office.iraniansnewtime@gmail.com
مدیر اجرایی نمایشگاه خانم مریم زارعی با شماره ۰۹۱۷۱۰۷۳۱۳۸ و ایمیل sales.iraniansnewtime@gmail.com تماس حاصل فرمائید.
دفتر دبیرخانه : شیراز – خیابان زند- روبروی هتل بین المللی پارس – ساختمان ۴۹۰- واحد ۱۶
تلفن : ۰۷۱-۳۲۳۱۸۳۱۹ فکس : ۰۷۱-۳۲۳۴۳۷۸۴
وب سایت : www. Iraniansnewtime.com