قوانین و مقررات بازی‌های پیس و فیفا

 

قوانین كلی پیس:

روش مسابقه: یک به یک
1. برنده ی یک مسابقه بازیکنی است که در پایان زمان انتهایی بازی گل بیشتری به ثمر رسانده باشد.
2. بازیکنان فقط مجاز به انتخاب تیم‌های ملی و باشگاهی پیش فرض خود بازی می‌باشند و انتخاب تیم‌های منتخب مجاز نمی‌باشند.
3. انتخاب تیم‌های یکسان بلامانع است.
4. هر بازیکن در هر بازی فقط ۳ بار اجازه توقف (Pause) بازی را دارد که آن هم منوط به تصاحب توپ و اجازه‌ی داور می‌باشد. 5. میزبان و میهمان بودن در هر بازی بوسلیه پرتاب سکه توسط داور مشخص می‌گردد.
6. در آخر هر مسابقه بازیکنان باید از آخرین صحنه‌ی بازی که حاکی از نتیجه بازی می‌باشد با اجازه‌ی داور مسابقات بیرون بیایند.
7. در گروه‌بندی هر بازیکن در گروه خود با هر یک از بازیکنان دیگر، تنها یک بازی می‌کند و بازی‌ها امتیازی می‌باشند.
8. در مرحله گروهی، هر برد ۳ امتیاز، تساوی ۱ و باخت ۰ امتیاز خواهد داشت.
9. بيشترين امتياز در گروه معيار صعود بازيکنان از هر گروه به مرحله بعد می‌باشد.
10. در بازی‌های مرحله حذفی که به صورت (۲ برد از ۳بازی) انجام می‌شود، میزبان بازی اول با چرخش سکه (شیر یا خط) تعیین می‌شود، بازی دوم برخلاف بازی اول و در صورت رسیدن به بازی سوم بازهم میزبان با چرخش سکه تعیین می‌شود. در صورت تساوی امتیازات بین بازیکنان در گروه‌ها، بازیکنان صعود کننده به روش‌های زیر طبق قوانین انتخاب می‌شوند. الف) نتیجه بازی‌های روبرو بازیکنان با یکدیگر ب) تفاضل گل‌های زده و خورده هر بازیکن ج) در صورت تساوی تمام موارد فوق بین بازیکنان یک بازی برگزار شده که در صورت تساوی آن بازی، برنده بازی در وقت‌های اضافی و پنالتی مشخص خواهد شد.
* تنظیمات حالت مسابقه:

‏💡Match level : super star
‏💡Match time : 10 min
‏💡Number of substitution : 3
‏💡Player Emotions : off
‏💡Conditions : Normal
‏💡Injuries : off
‏🛠 stadium
‏💡Stadium : Konami
‏💡Time : night
‏💡Season : summer
‏💡Weather : fine
‏💡Length of grass : normal
‏💡Pitch conditions : normal
‏💡Ball type : We - PES 2016
‏💡Game speed : 0
‏💡Camera type : Wide

مسابقات بر روی پچ اصلی کمپانی KONAMI (آخرین آپدیت) برگزار میشود .
* شرایط قطع سرور یا هریک از سیستم ها به دلایل فنی:
قطع ارتباط عمدی: با رای صادرشده از سوی داور بازی مشخص می شود و هرگونه تخطی کردن بازیکن باعث جریمه کردن او یا حتی منجر به صدور رای باخت از سوی داور می‌شود.
هرگاه هرگونه قطع اتصالی ناشی از مشکل سیستم و مشکلات برقی رخ دهد: داور با در نظر گرفتن زمان باقی‌مانده بازی (زمان باقیمانده بازی قبل + ۱۰ دقیقه) و حساب کردن هر بازیکن اخراجی به عنوان گل برای حریف یک بازی جدید را برگزار می‌کند. در صورت قطع بازی هنگام زدن کرنر، بازی جدید از همان‌جا و یک ضربه کرنر آغاز خواهد شد.
* موارد قابل توجه، خطاها و جرایم آن:در صورت انجام هریک از تخلفات زیر، بازیکن متخلف دست کم با یک اخطار و یا واگذاری بازی به حریف با تشخیص داور مواجه خواهد شد: استفاده از هرگونه برنامه‌ی فریبنده.(Cheats) قطع ارتباط بصورت عمدی. باخت عمد به حریف. انجام عملی که موجب ایجاد موقعیت گلزنی نشود. گرفتن موقعیت مسلم گلزنی با خطای عمد. هر گونه صحبت غیر ضروری در طی مسابقه. در صورت ایجاد محيطی متشنج از سوی یک بازیکن که باعث برتری غير منصفانه برای او شود داور حق دادن اخطار يا اعلام باخت بازيکن را دارد.
* موارد کلی:
1. همینطور مسابقات دور حذفی (مقدماتی) به صورت رفت و برگشت انجام میشود و در صورت مساوی بودن گلاوراژ بازی سوم برنده رو مشخص میکند.
2. آوردن دسته برای تمامی بازیکنان الزامی می‌باشد. ( در صورت نداشتن دسته سعى مي‌شود با بازيكن همكارى شود)
3. بازیکنان باید حداکثر ۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در مکان مسابقات حضور داشته باشند.
4. سوئيچ گلر ممنوع مي‌باشد.
+قوانين فوق تابع تصميم نهايى ادمين خواهند بود


قوانين كلی فیفا:

روش مسابقه : یک به یک
1. برنده‌ی یک مسابقه بازیکنی است که در پایان زمان انتهایی بازی گل بیشتری به ثمر رسانده باشد.
2. بازیکنان فقط مجاز به انتخاب تیم‌های ملی و باشگاهی پیش فرض خود بازی می‌باشند و انتخاب تیم‌های منتخب مجاز نمی باشد.
3. انتخاب تیم‌های یکسان بلامانع است.
4. هر بازیکن در هر بازی فقط ۳ بار اجازه توقف (Pause) بازی را دارد که آن هم منوط به تصاحب توپ و اجازه‌ی داور می باشد.
5. میزبان و میهمان بودن در هر بازی بوسلیه پرتاب سکه توسط داور مشخص می گردد.
6. در آخر هر مسابقه بازیکنان باید از آخرین صحنه‌ی بازی که حاکی از نتیجه بازی می‌باشد با اجازه‌ی داور مسابقات بیرون بیایند.
7. در گروه بندی هر بازیکن در گروه خود با هر یک از بازیکنان دیگر، تنها یک بازی می کند و بازی ها امتیازی می‌باشد.
8. در مرحله گروهی، هر برد ۳ امتیاز، تساوی ۱ و باخت ۰ امتیاز خواهد داشت.
9. بيشترين امتياز در گروه معيار صعود بازيکنان از هر گروه به مرحله بعد می‌باشد.
10. در بازی‌های مرحله حذفی که به صورت (۲ برد از ۳ بازی) انجام می‌شود، میزبان بازی اول با چرخش سکه (شیر یا خط) تعیین می‌شود، بازی دوم برخلاف بازی اول و در صورت رسیدن به بازی سوم بازهم میزبان با چرخش سکه تعیین می‌شود. در صورت تساوی امتیازات بین بازیکنان در گروه‌ها، بازیکنان صعود کننده به روش‌های زیر طبق قوانین انتخاب می‌شوند. الف) نتیجه بازی های روبرو بازیکنان با یکدیگر ب) تفاضل گل های زده و خورده هر بازیکن ج) در صورت تساوی تمام موارد فوق بین بازیکنان یک بازی برگزار شده که در صورت تساوی آن بازی، برنده بازی در وقت های اضافی و پنالتی مشخص خواهد شد.
* تنظیمات حالت مسابقه:

‏Game Mode: Exibition
‏ Custom Formation: NOT Allowed
‏ Custom Tactics: Allowed
‏Half Lenghth: 6 Min
‏ Difficulty Level: World class
‏ Game Speed: Normal
‏ Camera: Tele Broadcast
‏ Injuries: Off
‏ Offsides: On
‏ Bookings: On
‏ Handball: Off
‏Instruction:On
‏ Radar: 2D
‏ Time Of Game: Any
‏ Weather: Dry
‏ Stadium:Home team
‏ Controller Setting: Any
‏ Power Pass Assistant: Off
‏ Defending: Tactical

* شرایط قطع سرور یا هریک از سیستم ها به دلایل فنی:
قطع ارتباط عمدی: با رای صادرشده از سوی داور بازی مشخص می شود و هر گونه تخطی کردن بازیکن باعث جریمه کردن او یا حتی منجر به صدور رای باخت از سوی داور می شود.
هرگاه هرگونه قطع اتصالی ناشی از مشکل سیستم و مشکلات برقی رخ دهد: داور با در نظر گرفتن زمان باقی‌مانده بازی (زمان باقیمانده بازی قبل + ۱۰ دقیقه) و حساب کردن هر بازیکن اخراجی به عنوان گل برای حریف یک بازی جدید را برگزار می کند. در صورت قطع بازی هنگام زدن کرنر، بازی جدید از همان‌جا و یک ضربه کرنر آغاز خواهد شد.
* موارد قابل توجه، خطاها و جرایم آن: در صورت انجام هریک از تخلفات زیر، بازیکن متخلف دست کم با یک اخطار و یا واگذاری بازی به حریف با تشخیص داور مواجه خواهد شد:
استفاده از هرگونه برنامه‌ی فریبنده.(Cheats) قطع ارتباط بصورت عمدی. باخت عمد به حریف. انجام عملی که موجب ایجاد موقعیت گل‌زنی نشود. گرفتن موقعیت مسلم گلزنی با خطای عمد. هر گونه صحبت غیر ضروری در طی مسابقه. در صورت ایجاد محيطی متشنج از سوی یک بازیکن که باعث برتری غير منصفانه برای او شود داور حق دادن اخطار يا اعلام باخت بازيکن را دارد.
* موارد کلی:
1. همینطور مسابقات دور حذفی (مقدماتی) به صورت رفت و برگشت انجام میشود ودر صورت مساوی بودن گلاوراژ بازی سوم برنده رو مشخص میکند.
2. آوردن دسته برای تمامی بازیکنان الزامی می‌باشد. ( در صورت نداشتن دسته سعى مي‌شود با بازيكن همكارى شود)
3. بازیکنان باید حداکثر ۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در مکان مسابقات حضور داشته باشند. ،٤ سوئيچ گلر ممنوع مي‌باشد.
+قوانين فوق تابع تصميم نهايى ادمين مسابقات خواهند بود.